1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

جوجه ژاردین

jardine-parrot

جوجه طوطی ژاردین 

جوجه طوطی ژاردین که سفارش داده بودیم با پرواز امروز به دستمان رسید 

ژاردین از طوطی های بسیار حرفه ای و ایده آل برای نگهداری است که اگر صدها قطعه از آن موجود بود سفارش می دادیم 

اما این پرنده خصوصا جوجه اش بسیار نایاب و ارزشمند است 

در دسته پایسوفالوس ها پویکوپالوس ها قرار دارد با جثه ای متوسط و رنگامیزی جالب که در بلوغ به اوج زیبایی می رسد فعلا تیره رنگ است تصاویر بالغ آنرا در اینترنت جستجو کنید

مناسب برای افرادی که دنبال طوطی هستند که عالی حرکات نمایشی و قدرت تکلم داشته باشد 

بدون سروصدا بدون پرریزی بسیار مهربان و خوش خلق

قیمت : 2 میلیون تومان


فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top