1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

جوجه آرا آبی طلایی سخنگو 15 کلام

araruana-macaw-macao

جوجه آرا آبی طلایی سخنگو 15 کلام

امروز یک جوجه آرا آبی زرد سخنگو حرفه ای به پرنده فروشی اضافه شد که قبلا در تاریخ 6 ماه قبل وقتی 6 ماهه بود توسط ما بفروش رسیده شده بود این پرنده بسیار صاف و زیبا و سخنگویی ای غیر خجالتی است و در فروشگاه باشما حرف خواهد زد

قیمت فقط 5,500,000 میلیون تومان


فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top