1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

دو قطعه جوجه شاه طوطی پرورشی در خانه

alexsanderparakeet

دو قطعه جوجه شاه طوطی پرورشی در خانه

تعداد کمی از مشتریان هرسال درخانه از شاه طوطی های مولدشان در پاسیو جوجه می گیرند اینبار نیز دو جوجه شاه طوطی دو ماهه برایمان آوره اند

بطور میانگین تنها سالی سه بار ما چنین جوجه شاهطوطی هایی با این کیفیت در دسترس داریم

بسیار ایده آل و زیبا به مراتب قدرتمند تر زیباتر خوشرنگتر و باهوش تر از پاکستانی ها هستند

قیمت  جوجه نر: 1100000 تومان و جنس ماده 1 میلیون تومان 

قیمت و ارزش واقعی هر جوجه یکونیم م تومان.

جوجه ای که محبت والدین دیده شخصیتی بسیار تکامل یافته تر خواهد داشت و هرگز عصبی و پرخاشگر نخواهد شد تغذیه تا زمان مناسب توسط دهان مادر باعث می شود پرنده هویت خود را گم نکند.


 توجه داشته باشید طناب کنفی سایز بزرگ 75 سانتی متری محصول تریکسی به فروشگاه اضافه گردید

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top