1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

کاکادو بیگ سایز اهلی سخنگو

کاکادو بیگ سایز اهلی سخنگو

یک کاکادوی بسیار باهوش و کنجکاو سایز بزرگ 10 کلام یاد گرفته با وجود سن کم

در نهایت شادابی و زیبایی شیطون اما حرف گوش کن و قابل کنترل غیر خرابکار 

قیمت: 6000000 تومان

مانندش در بازار پرندگان و سایر پرنده فروشی بیش از 7نیم خریدوفروش می شود

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top