1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

فروش ویژه جوجه کاکادوهای 3 ماهه

امروز 10 قطعه جوجه کاکادو تاج زرد بیگ سایز به فروشگاه اضافه شد

babies-cockatoo

 

 

 

 

 

 

 

 

هیچ تفاوتی بین جوجه ها نیست فقط اونهایی که در تصاویر خوشگل تر افتادن زودتر فروش رفته اند همگی یکسان هستند.

توضیحات: هنوز دم کامل در نیاورده اند و تازه روی چوب نشستن را یاد گرفته اند و می توان درون قفس نگهداری کرد 

سن هر جوجه: 3 ماهه قیمت هر جوجه: 6,300,000 تومان

تا کنون 5 جوجه واگذار شده و دو جوجه جدید به بار اضافه شد همانطور که از پیش اعلام شده بود تعداد جوجه ها 12 قطعه بود که امروز 2 تا جدید به فروشگاه اضافه شد

شماره حلقه پا : 16- LAJ 0 335 عکس این جوجه کاکادو  

شماره حلقه پا : 16-LAJ 0 337 عکس این جوجه کاکادو 

شماره حلقه پا : 16-LAJ 0 345 عکس این جوجه کاکادو 

شماره حلقه پا : 16-LAJ 0 340 عکس این جوجه کاکادو 

شماره حلقه پا : 16-LAJ 0 005 عکس این جوجه کاکادو 

شماره حلقه پا : 16-LAJ 0 002 عکس این جوجه کاکادو 

شماره حلقه پا : 16-LAJ 0 001 عکس این جوجه کاکادو 

شماره حلقه پا : 16-LAJ 0 347 عکس این جوجه کاکادو 

شماره حلقه پا : 16-  LAJ 0 334 عکس این جوجه کاکادو 

شماره حلقه پا : 16-LAJ 0 346 عکس این جوجه کاکادو 

cockatoos


 

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top