1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

فروش جوجه هایسنث ماکائو

hyacinth-macaw-babies

فروش جوجه هایسنث ماکائو (طوطی مکوی)

برای نخستین بار در کشور 

امروز در تماسی مطلع شدم دو قطعه جوجه طوطی مکوی یا هایسنث ماکائو همراه پدر مادرشان موجود می باشند 

جوجه این پرنده برای نخستین بار است که وارد کشور می شود

6 سال قبل برای اولین بار یک بالغ این مکوی را برای فروش آوردیم که آن زمان به باغ وحشی در شمال رفت.

این نخستین بار است که جوجه این پرنده به کشور وارد می شود

قیمت تمام شده در تهران بابت هر جوجه مکوی حلقه پا : 117 میلیون تومان 

قیمت نهایی فروشگاه منقارکج ها برای واگذاری هرجوجه حلقه پای 5 ماهه : 125 میلیون تومان 

قیمت بالغ بدون حلقه وحشی این پرنده 35 تا 45 میلیون تومان می باشد


 

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top