1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

جوجه کاسکو چشم دودی پرکن

جوجه کاسکو چشم دودی پرکن

چند روز قبل شخصی به فروشگاه مراجعه کرد تا جوجه کاسکواش را معاینه کنم و دلیل پرکندن آنرا پی ببرم همراه این آقا کودکی شرور بود من خیلی زود متوجه شدم علت پرکنی این پرنده این کودک شرور است  و ارامش را از این جوجه کاسکو گرفته 

مراجعه کننده حرفم را تایید کرد و گفت از این متنفره ! و پس از مشورت با من کاکادویی به ایشان دادم که این کاکادو خودش محور تمامی شرارت ها و خشونت ها بود این کاکادو اصلا با کسی شوخی نداشت و هرکجا می رفت حکم فرمایی می کرد و در صورتی که با بی احترامی از سوی این بچه ی هرتنه پرتنه روبرو شود خودش شخصا اورا ادب خواهد نمود.

*هرتنه به معنای چیزی که هرتی  باشد - و پرتنه به معنای چیزی اضافی مانند "پرتی" - هرتنه پرتنه به معنای چیزی اضافی که ناخواسته بوجود آمده باشد (هرتی پرتی)

در تماسی تلفنی از مادر این کودک سوال کردم که آیا شما این هرتنه را پرتنید؟ 

به هر روی این پرنده را دریافت کردیم و حالا این جوجه کاسکوی بسیار شاداب دست از پرکنی برداشته و دیگر پرها را کات نمی کند 

چشم دودی - کاملا اهی - تازه به حرف افتاده و بسیار زیبا

قیمت: 1200000 تومان 


 

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top