1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

جوجه شاه طوطی تهرانی پرروش داخل

جوجه شاه طوطی تهرانی

جوجه شاه طوطی سرلاکی تازه دانخور شده تهرانی پرورش خانگی هستند که توسط یکی از مشتریان پرورش یافته 

قیمت: 1100000 تومان 

توجه داشته باشید جوجه جوجه پاکستانی را باید 800 خریداری کنید 

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top