1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

جوجه عروس هلندی لوتینو

یک جوجه کوکاتیل عروس هلندی لوتینو در فروشگاه بود بین سایر عروس هلندی ها بود که متاسفانه یک کاکادو کاکال زرد که ازادانه در محیط بود رفت و پای این کوکاتیل نازنین را کند و خورد فورا مراقبت های لازم را ترتیب دادیم و حال بعد از گذشت 3 هفته از این حادثه تلخ امروز تصمیم گرفتم این پرنده بسیار زیبا و اهلی که حتما توانایی قدرت تقلید صدا هم دارد و سخنگو خواهد شد را با قیمتی ناچیز به کسی بسپاریم که با عشق از او نگهداری کند.

مبلغ این پرنده مهم نیست از نظر ظاهری بسیار زیباست و همه کار می کند و اصلا مشخص نیست که یک پا ندارد فقط احتمالا هرگز نتواند جفتگیری کند.

cockatiel-lutino

در صورت تمایل اعلام امادگی کنید

09122430306

تاریخ 92/4/27

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top