1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

جوجه شاه طوطی های نر

جوجه شاه طوطی های نر

ساعتی قبل تعدادی جوجه شاهطوطی های نر فوق العاده زیبا و درشت چشم دودی به پرنده فروشی تخصصی منقارکج ها اضافه شدند

قیمت هر جوجه: 750000 تومان و 800000 تومان 

ماده های عالی نیز از قبل موجود است قیمت هر ماده 400 و 450 هزار تومان

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top