1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

40 قطعه جوجه کاسکو چشم دودی و چشم طوسی

جهت دریافت و مشاهده فیلم جوجه کاسکوهای جدید فروشگاه منقارکج ها روی لینک زیر راست کیلیک کرده و Save کنید.

ضمنا در این فیلم کوتاه می توانید نگاهی مختصر به سایر پرندگان و طوطیهای موجود داشته باشید

دانلود فیلم جوجه کاسکوهای جدید

40 قطعه جوجه کاسکو چشم دودی و چشم طوسی

بامداد امروز 40 قطعه جوجه کاسکوی چشم دودی و چشم طوسی کنگویی اصیل آفریقایی به پرنده فروشی منقارکج ها اضافه شد


 تصویر مربوط به نمونه یکی از جوجه دم قرمزها دقیقا همگی یکشکل و یکسان هستند با همین سن و به همین صافی

قیمت هر جوجه چشم دودی 1700000 تومان و 1800000 تومان می باشند

فروش جوجه کاسکو دم قرمز چشم دودی


فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top