1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

جفت مولدکوکاتیل

طوطی عروس مولد جفت تخمگذار به شرط جوجه کشی از عروس هلندی اموزش کوکتیل

یک جفت کوکاتیل یا عروس هلندی خیلی جوان تخمگذار که برای اولین بار جوجه داده اند با زیبایی ظاهری فوق العاده نرصاف خاکستری صورت زرد کاکل بلند ماده لوتینو صاف زیبا

 

قیمت این جفت بی نظیر: 700000 تومان می باشد


 92/5/1

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top