1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

جوجه ملنگو

جدید جوجه ملنگو های جدید به فروشگاه امروز 92/5/24  وارد شد

طوطی ملنگو طوطی سبز هندی طوطی قوط صورتی افریقایی طوطی سبزه قبا

تعداد 8 قطعه جوجه طوطی ملنگو سبز به فروشگاه تخصصی طوطی منقارکج ها وارد شد در بهترین شرایط ظاهری و سلامت

قیمت هر جوجه از 150 تا 200 هزار تومان 


 تاریخ 92/5/3

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top