1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

جفت مولد طوطی کاکادو تاج زرد بیگ سایز

فروش کاکادو مولد

جفت مولد طوطی کاکادو تاج زرد بیگ سایز

یک جفت مولد کاکادو کاکل زرد سایز بزرگ جهت فروش برای افرادی که علاقه مند به پرورش هستند موجود هستند 

این جفت بالغ بوده و سابقه تخمگذاری و جوجه دهی دارند کاملا بالغ و کهنه بسیار صاف و بدون ایراد ظاهری البته در پرندگان مولد برخی  ایراد های ظاهری اصلا برای پرورش دهنده مهم و قابل توجه نیست اما با این وجود کوچکترین ایرادی ندارند.

به سفارش فروشگاه منقارکج ها از داخل فارم پرورش آورده شده اند

قیمت این جفت فقط : 8,000,000 تومان می باشد مانند این جفت اگر پیدا شود واقعا تا 12 میلیون تومان معامله می شود خوشبختانه به علت خرید مناسب و بدبختانه به علت خرابی بازار قیمت های فروشگاه منقارکج ها این روزها حسابی تخفیف خورده هستند.


فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top