1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

جوجه شاه طوطی نر سخنگو کاملا اهلی جوجه پرورشی (متولد خانه)

جوجه شاه طوطی نر سخنگو کاملا اهلی جوجه پرورشی (متولد خانه)

امروز یک جوجه شاه طوطی بی نهایت اهلی تازه درحال تکامل ریش و طوق دور گردن 

بسیار صاف و دیدنی 

این یکی از جوجه های پرروش داده شده و بدنیا آمده در خانه می باشد

روی دست حرف می زند 100درصد بی سروصدای اضافی فقط حرف می زند

تکرار نشدنی تصویر این پرنده بزودی اینجا قرار می گیرد


فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top