1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

یک جفت جوجه طوطی اکلکتوس

یک جفت جوجه طوطی اکلکتوس

دو جوجه کم سن کاملا اهلی اکلکتوس نر و ماده - هر دو سخنگو در حدود 5 کلام هر کدام بلدند

خیز ای ساقی و پر کن زکرم شیشه ی ما

پیش از آنی که کند سیل اجل ریشه ما

 

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top