1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

جفت نر و ماده شاهطوطی سخنگو اهلی

جفت نر و ماده شاهطوطی سخنگو اهلی

یک جفت نروماده تکرار نشدنی شاه طوطی بی نهایت صاف و زیبا کاملا اهلی هر دو سخنگو خصوصا نر بیش از 30 کلام رخ در رخ حرف می زند 

قیمت این جفت: 2300000 تومان

تفکیک قیمت: نر 1800000 تومان - ماده 500000 تومان


فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top