1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

فروش دو جوجه طوطی واسا

جوجه طوطی واسا چند سال قبل نیز توسط این مرکز بفروش رسیده بود که تصویرش را مشاهده می کنید این پرنده قدرت تقلید صدای عالی دارد بسیار رفتاری دلنشین دارد امروز 2 قطعه جوجه آن به فروشگاه اضافه شده که تصویر آنها را مشاهده می کنید پس از مدتی به زیبایی آنکه روی شانه بنده می بینید خواهند رسید. coracopsis vasa

قیمت هر جوجه : 7 میلیون تومان 

vasa-parrot


فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top