1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

جوجه طوطی کاکادو ملوکان

جوجه طوطی کاکادو ملوکان

امروز یک قطعه جوجه کاکادو ملوکان به فروشگاه منقارکج ها اضافه شده 

این پرنده بی نهایت زیبا اهلی سخنگو و دارای حلقه پای معتبر می باشد.

قیمت: 11 میلیون تومان - واگذار شد

molucan-cockatoo-menghar-kajha-kharid-forush-baby


فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top