1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

فروش جوجه کاکاتو تاج زرد

فروش جوجه کاکاتو تاج زرد

دو قطعه جوجه کاکادو سرنگی کم سن به فروشگاه اضافه شد

سن هرکدام 4 ماهه 

قیمت هر جوجه: 6.5 و  7 م تومان می باشد 

شماره حلقه پا :

شماره حلقه پا :

واگذار شد

cockatoo-2-parande-forushi-khalij-bazar-mengharkajha


 امروز من دوباره متولد شدم 

خداوند یک فرصت دوباره به من داده - نشت گاز در منقارکج ها

امروز ساعت 6 صبح پیامکی دریافت کردم یکی از همسایه ها برایم فرستاده بود که متوجه بوی شدید گاز از داخل اتاق کار من شده , تعجب کردم که بابت چنین موضوع مهمی چرا این همسایه که شماره ناشناسی هم داشت تماس نگرفته به هرحال فورا به فروشگاه رفتم. آنقدر بوی گاز شدید بود که از بیرون آپارتمان به وضوح متوجه شدم فورا شیر اصلی گاز را بستم - علت شلنگ گاز پوسیده متصل به آبگرمکن بود.

واقعا اگر در آن حالت حتی موبایلم زنگ می خورد ویا برقی روشن می کردم مطمئنا انفجار رخ می داد - من خدا را شکر می کنم و فهمیدم که چقدر ساده می شد که من امروز یک بدبخت بیچاره باشم 

موضوع فقط مالی نیست جان چندین نفر هم در خطر می افتاد.

فقط تعجب می کنم که چطور همسایه گرامی از کنار موضوع به این مهمی گذشته وقتی علت را جویا شدم گفت به آتش نشانی که روبروی فروشگاه است مراجعه کردم و آنها گفتند شیفت داره عوض میشه باید از ساعت 7 به بعد تماس بگیری ما فقط با تماس به محل مراجعه می کنیم برو و تماس بگیر.

با خشم زیاد به آتش نشانی رفتم آنها هم تایید کردند که بله باید اون شخص از ساعت 7 به بعد تماس می گرفت !

تابحال چندین مشتری آتش نشان داشتیم همگی بسیار بسیار بسیار بسیار انسان های پاکدل و مهبانی بوده اند. 

اما سر این مورد یکم دلخور شدم هم از همسایه جدیدمان که اینقدر مغزفندقی است و حتی به فکرش نرسید فلکه اصلی گاز را ببندد و هم از آتش فشانان عزیز.

به هر حال امروز دوباره روز میلاد من است یک شانس بزرگ آورده ام خدا یک فرصت دیگر به من داده 

امروز فهمیدم چقدر خداوند آن روی سکه را ممکن است نشان بدهد.

خدایا من از امروز 0 می شوم هیچی نیستم دیگر منم نخواهم زد روی زمین پاکت با تکبر راه نخواهم رفت مرسی که دوباره بهم فرصت دادی

این انفجار می تونست انبار - فروشگاه - بخش پرندگان و کل ساختمان قدیمی اداری (اجاری) مارا با خاک یکی کند

 

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top