1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

فروش جوجه شاهطوطی و جوجه ملنگو پرورشی خانگی

فروش جوجه شاهطوطی و جوجه ملنگو پرورشی خانگی

با سلام تعداد 5 قطعه جوجه شاه طوطی پرورشی که توسط خودمان پرورش یافته اند برای فروش موجود می باشند

همچنین تعداد 5 قطعه جوجه ملنگو نیز که پرورشی فروشگاه منقارکج ها هستند اماده فروش شده اند 

دقت کنید اینها در مرکز منقارکج ها متولد شده و پرورش یافته اند 

والدین این جوجه  شاه طوطی ها را پیش از نوروز آگهی کرده بودیم برای فروش 

جوجه ملنگوها هم توسط یکی از مشتریان ما پرورش یافته اند 

قیمت هر جوجه ملنگوی پرورشی: 750000 تومان 

قیمت هر جوجه شاه طوطی پرورشی: 1300000 ت و 1500000 تومان می باشند.

دقت بفرمایید که شما در حال حاضر می بایست بابت یک جوجه شاهطوطی پاکستانی حداقل 800 ه تومان بپردازید و برای یک جوجه ملنگوی پاکستانی نیز حداقل 300 درحالی که کیفیت جوجه پرورشی خانگی بسیار بیشتر است درحالی که پاکستانی ها تلفات زیادی هم دارند و به زیبایی پرورشی ها هم نخواهند رسید.

جهت خرید این جوجه ها یک هفته بعد مراجعه کنید و یا تماس بگیرید زیرا هنوز به سن قابل واگذاری نرسیده اند


فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top