1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

جوجه شاه طوطی های پرورشی داخل غول پیکر

جوجه شاه طوطی های پرورشی داخل غول پیکر

سن از یک ماهه تا 2 ماهه

بسیار بسیار درشت و شاه تخم

قیمت هر جوجه 1200000 تومان و 1300000 تومان

قیمت و فروش جوجه شاه طوطی پرورشی


فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top