1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

کاسکوسخنگو فوق استثنایی جمله گو

کاسکوسخنگو فوق استثنایی جمله گو تعداد کلمات بیش از 150 کلام

یک کاسکوی سخنگو حلقه پا کنگو

دائما کلمات و جملات تازه فرا می گیرد 

برخی جملاتی که اکنون آموخته شامل چندین بیت شعرهای زیبا از مولوی و سعدی است همراه تمامی کلمات و جملاتی که در خانه بکار می روند مانند صبح بخیر و شب بخیر و ... یکی از جملاتش که جالب بود این است که می گوید: محرم آمد و فصل چلو شد

سن: 3 سال

قیمت: 4800000 تومان

african-grey-parrot-congo-parvareshi


فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top