1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

خرید کاسکو سخنگو پرکلام شعرخوان

خرید کاسکو سخنگو پرکلام شعرخوان

اندازه دایره لغات این کاسکو بی نهایت زیاد است تا جایی که حدی نمی توان برای آن در نظر گرفت همه چیز می گوید رخ در رخ با تن صدای عالی 

شعرهای بسیار جالبی نیز آموخته مانند

مرغ سحر ناله سرکن ....

یه توپ دارم قلقلیه ...

5تن

صلوات

نماز

من یه پرنده ام ارزو دارم کنارم باشی 

دوستت دارم میدونی که این کار دله گناه من نیست ...

آهنگ می خونه 

یک تا 10 میشماره و برعکس

ورزش می کنه با شمارش اعداد

+100 کلام حرف و جمله

قیمت: 5050000 تومان


فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top