1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

فروش جوجه و بالغ طوطی های گرینچیک کانور

فروش جوجه و بالغ طوطی های گرینچیک کانور

امروز تعداد 40 جفت طوطی گرینچیک نرمال - اناناسی - یکوساید - بلو و رد 

قیمت هر جفت: 700000 تومان

قیمت هر جوجه یا بالغ: 400000 تومان

Green-cheeked parakeet


فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top