1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

فروش جوجه آمازون پشت گردن زرد

جوجه آمازون پشت گردن زرد

امروز یک قطعه جوجه امازون پشت گردن زرد به پرنده فروشی منقارکج ها اضافه شد 

سن: 5 ماهه 

پشت گردن هنوز زرد نشده 

قیمت: 11000000 تومان

تکرار نشدنی 

واگذار شد

yellow-naped-amazon-gheymat


فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top