1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

جوجه ماکائو بال سبز جوجه ملوکان و جوجه امبرلا

جوجه ماکائو بال سبز جوجه ملوکان و جوجه امبرلا

امروز پس از 7 سال یک قطعه جوجه ماکائو قرمز بال سبز وارد کشور شد

همراه یک کاکاتو امبرلا و یک کاکادو ملوکان همگی 2 ماهه 

از نزدیک ببینید = خرید بسیار دلربا 

با مشاهده این بار به خودم تحسین گفتم

جهت دیدن توضیحات و تصاویر بیشتر به آگهی های متعلق به خود این پرندگان که بزودی جداگانه ارسال می شود مراجعه کنید

macaw-cockatoo-umbrella-molucan

macaw-cockatoo-umbrella-molucan


 

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top