1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

جوجه کاسکو حلقه پا پرورشی

جوجه کاسکو حلقه پا پرورشی 

امروز تعداد 15 قطعه جوجه کاسکو حلقه پا پرورشی به فروشگاه اضافه شدند

قیمت هر جوجه 3000000 تومان

توجه: جوجه باید از نظر سن و سلامت مورد تایید باشد تفاوتی نیست که وارداتی باشد یا داخلی ضمنا در نظر داشته باشید بیش از 90 درصد جوجه های کاسکو و کاکادو و...  که در داخل به اسم پرورش داخل بفروش می رسند هم از خارج وارد شده و اینجا حلقه هایشان تعویض می شود و به اسم جوجه داخلی بفروش می رسند !!! 

جهت مشاهده فیلم این جوجه کاسکوها به اینستاگرام منقارکج ها مراجعه کنید

instagram.com/menghar_kajha

خرید و قیمت جوجه کاسکو


فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top