1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

فروش 20 جوجه شاه طوطی طهرانی

فروش 20 جوجه شاه طوطی طهرانی

تعداد 20 قطعه جوجه شاه طوطی طهرانی امروز به پت شاپ تخصصی طوطیسانان اضافه شد

همگی چشم دودی 

قیمت هر جوجه: از 700 تومان تا 1,200 تومان

تفاوت قیمت بستگی به جنسیت و اندازه جثه دارد

جهت مشاهده یک فیلم از این جوجه شاهطوطیها اکنون به اینستاگرام ما سر بزنید

instagram.com/menghar_kajha


فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top