1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

جوجه ماکائو آبی طلایی پرورشی حلقه پا

جوجه ماکائو آبی طلایی پرورشی حلقه پا

برای دومین بار جوجه طوطی ماکائوی پرورشی که پرورش داخلی هست  بامداد امروز وارد فروشگاه منقارکج ها شد

این دومین بار هست که جفت مولد متعلق به دوست و همکار گرامی موفق به جوجه گرفتن از این پرنده زیبا شد

شاه تخم بسیار بزرگ جثه برابر با یک آرای بالغ قرمز

بی نظیر و دیدنی توسط والدین بزرگ شده و سرلاک بعنوان کمکی دریافت کرده این خیلی مهم هست که محبت پدر مادر دیده و در سن مناسب جدا شده یکی از تفاوت های یک پرنده داخلی با یک وارداتی در این هست 

قیمت: 11000000 تومان

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top