1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

جفت مولد طوطی راهب (کواکر)

جفت مولد طوطی راهب (کواکر)

یک جفت کواکر مولد نر آبی ماده سبز همراه با 3 جوجه تازه از تخم درآمده که تازه از تخم درامده اند و توسط پدر مادر تغذیه می شوند

قیمت: 6000000 تومان

این جفت تکرار نشدنی هستند قیمت هر جوجه راهب 900 هزار تومان می باشد

سالی چندین نوبت جوجه می دهند از دست ندهید این یک مورد عالی و سود آور خواهد بود.

raheb-quaker


فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top