1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

جوجه کاسکو حلقه پا چشم دودی سخنگو پرورشی

جوجه کاسکو حلقه پا چشم دودی سخنگو

جوجه کاسکو پرورشی حلقه پا چشم دودی جثه بسیار بزرگ و دیدنی سن 4 ماهه 

به این شرط که پس از ورود به خانه شما پس از یک هفته شروع به یادگیری و تکرار کلمات کند

قیمت: 4300000 تومان

baby-african-grey-parrot-congo-new


فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top