1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

جوجه طوطی سنگالی 1 ماهه

جوجه طوطی سنگالی 1 ماهه

دو قطعه جوجه طوطی سنگالی بسیار زیبا و با کیفیت امروز به منقارکج ها اضافه شدند

قیمت هر جوجه 2200000 تومان

برای مشاهده یک فیلم از این جوجه سنگالی ها اکنون به اینستاگرام ما سر بزنید

instagram.com/menghar_kajha

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top