1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

کاکاتو کاکل زرد سایز مدیوم

جوجه کاکادو بسیار زیبا بنام برفی سخنگوی عالی بسیار صاف و دیدنی بسیار حرفه ای تربیت شده و داخل قفس ارام و قرار دارد و بیرون قفس هم اذیت نمی کند و خرابکاری و جویدن انجام نمی دهد موذیانه به لوازم اسیب نمی رساند !! خیلی با هم و با ادب است

قیمت: 5نیم میلیون تومان

 92/5/26

tranning

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top