1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

طوطی شاه طوطی سخنگو

جوجه شاه طوطی نر تازه طوق انداخته فوق استثنائی سخنگو جمله گو چشم دودی بسیار بسیار صاف و زیبا کلمات بسیار زیادی آموخته

قیمت: 1300000 تومان جدید

پاراکیت-چینی-طوطی-طوق-صورتی

تاریخ 92/6/19

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top