1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

فروش طوطی عروس کوکتیل لوتینو جوجه

فروش طوطی عروس هلندی لوتینو اهلی سخنگو

طوطی عروس هلندی "کوکتیل" لوتینو که در این تصویر می بینید بینهایت خوب تربیت شده و دائما دنبال کسی که نگهداره اش باشد می آید و بازی می کند خودش میاد روی دست و غیره سن بسیار کم هنوز جوجه است و می تواند سخنگوی خوبی شود درحال حاضر نیز تقلیدصداهایی انجام می دهد. 

قیمت: 450000 تومان واگذار شد


یک جوجه طوطی کوکاتیل عروس هلندی لوتینوی سفید و زرد دیگر هم موجود است دقیقا ظاهرش مانند این اما در این حد اهلی و بازیگوش نیست ولی خیلی زود می تواند بشود قیمت این 350000 ت واگذار شد

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top