1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

فروش طوطی جندی کانور جوجه

طوطی جندی کانور سان کانور خورشیدی

یک جوجه جندی کانور پشت سبز زیبا 

مشخصات: تقریبا رام از دست غذا می گیرد و با توجه به سن کم زود اهلی کامل می شود

جندی کانورها قدرت تقلید صدای نسبتا خوبی دارند اگر از جوجگی خریداری شوند.

قیمت: 400 هزار تومان ده درصد تخفیف

واگذار شد

 

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top