1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

کوکو کاسکوی سخنگوی باهوش با استعداد

کاسکوسخنگوی خوب

این کاسکوی فوق العاده جسور پررو دلاور کنجکاو نماز می خواند بدنی با پرهای صاف و زیبا دارد

و حدود 50 کلمه حرف می زند 

تن صدا بسیار عالی و واضح

قدرت یادگیری خیلی زیادی دارد و بلافصله پس از شنیدن تکرار می کند

قیمت: 2500000 تومان مانند این کاسموی جمله گو  را باید بیش از سه و نیم میلیون خریداری کنید

واگذار شد

 

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top