1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

جوجه کاسکو پرورشی سخنگو حلقه پا

اگهی فروش جوجه کاسکو پرورشی کاملا اهلی روی دست میاد و 2 کلمه حرف می زند 

وضعیت سن: هنوز بعنوان غذای کمکی سرلاک می خورد 

جثه بسیار زیبایی دارد

قیمت 3 م ت

واگذار شد

جوجه کاسکو پرورشی

این یک جوجه سفارشی است سایر جوجه کاسکوهای حلقه پا که از بازار پرندگان یا پرنده فروشی های معمولی خریداری می کنند معمولا ضعیف هستند و تلف می شوند.

فروش کاسکو چشم دودی


 

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top