1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

فروش طوطی آمازون پیشانی زرد

طوطی آمازون پیشانی زرد

فروش یک قطعه جوجه طوطی آمازون تاج زرد یا پیشانی زرد

سن یکو نیم سال 

وضعیت ظاهری بسیار صاف و زیبا 

کاملا اهلی اما هنوز روی دست نمیاد باید مقدار دیگری نزد انسان باشد و رفتار دوستانه ای باهاش داشت تا کاملا اهلی شود

خیلی شیطون و بازیگوشه

فدای چشمای نازش بشم

قیمت: 2200000 تومان

واگذار شد

در جواب شخصی که بدون درج مشخصات و فامیلی با نام سامان گفته: که این امازون پیشانی زرد نیست اگه بود من 5 می خریدم باید بهشون عرض کنم که چرا عزیز این پیشانی زرده و شما اونی که می خوای بخری کله زرده که کل سرش زرده بله اون گرونتره و شما اشتباه متوجه شدی


 

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top