1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

تعدادی جوجه ملنگوی سبز عید امسال موجود است

15 جوجه طوطی ملنگو سبز تهرانی به فروشگاه تخصصی طوطی آورده شد

وضعیت ظاهری عالی همگی صاف و زیبا هستند و نیمه اهلی باید مدتی در منزل باشند و توجه بهشان شود رام و سخنگو خواهند شد انشالله ﺑﻪ ﺣﻮل و ﻗﻮه اﻟﻬﯽ

قیمت هر جوجه از 150 تا 250 هزار تومان متغیر است بسته به جنسیت و جثه و سن

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top