1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

جوجه کاکاتو کاکل زرد پرورشی حلقه پا

جوجه کاکاتو حلقه پا سن 6 ماهه هنوز سرلاکی است

در بهترین شرایط اماده یادگیری فراوان حرف و حرکات نمایشی

قیمت: 4500000 تومان

مانندش را می بایست 5200000 تا پنجو نیم در بازار خریداری کنید

واگذار شد

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top