1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

جوجه شاه طوطی جوجه کشی منزل پرورشی در تهران

جوجه شاه طوطی چشم دودی

جوجه شاه طوطی بی نظیر چشم دودی جثه فوق زیبا کاملا اهلی بازیگوش 2 کلمه قدرت سخنگویی دارد که سلام و خوبی را اموخته و بیشتر خواهد شد.

پرورش یافته در منزل که توسط یکی از دوستانم که قبلا معرفی شد و یک جفت شاه طوطی مولد داشت و دائما از اونها جوجه می گرفت پرورش یافته و تابحال 2 جوجه دیگرش را نیز ما بفروش رسانده ایم این جفت مولد در چند سال اخیر بارها جوجه های شاداب و سروحالی تحویل جامعه داده اند که همه انها به نوابغی تبدیل شده اند.

این جوجه که در حال حاضر موجود است 8 ماه سن دارد و هنوز نامی برایش انتخاب نشده

قیمت: 1200000 تومان

واگذار شد

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top