1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

فروش ماده شاه طوطی سخنگو

ماده شاه طوطی خیلی ناز در بهترین شرایط زیبایی

این پرنده روی دست سخن می گوید !! 

هنگامی که روی دست شماست و به او سلام بگویید و کمی نازش را بکشید جواب خواهید گرفت: سلام بوس بده 

خیلی اهلی و ناز 

قیمت: 1000000 تومان

 

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top