1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

فروش یک جفت تخمگذار مولد کاکاتو رز گالا

یک جفت کاکاتو گالا نروماده مولد

که در سه سال اخیر بارها جوجه داده اند در فروشگاه موجود است همراه دو تا از جوجه هایشان

قیمت این جفت 15 میلیون تومان 

و خود جوجه ها 4 م می باشد.

این جفت برگه ضمانت مولد بودن را دارا می باشند

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top