1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

فروش جوجه طوطی آمازون پیشانی آبی

سه قطعه جوجه طوطی آمازون پیشانی آبی سرلاکی حلقه پا 

در فروشگاه موجود است

قیمت هر جوجه 6 میلیون و دویست هزار تومان 6200000 ت می باشد

بابت یکی از جوجه ها قبلا بیعانه دریافت شده بود یکی از جوجه ها حالا فروخته شد و یکی برای واگذاری باقی مانده که هنوز سرلاکی است و خودش تازه غذا خوردن آموخته حلقه طلایی

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top