1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

جوجه ماکائو آبی طلایی سخنگو

یک جوجه ماکائو آبی طلایی سخنگو بسیار استثنائی روی دست حرف می زند و جمله می گوید با سن کم و جثه زیبا بی سروصدای اضافی و دوست داشتنی  عالی تربیت شده اگر درب قفسش را باز بگذارید تا اجازه ندهید بیرون نمی اید

قیمت: 6000000 

مانند در بازار پرنده فروشان آزادگان حدود 7 تا 7نیم معامله می شود

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top