1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

جوجه طوطی آمازون ردلورد

آمازون ردلورد

فروش تعدادی جوجه طوطی آمازون ردلورد

بسیار کمیاب طرفداران زبادی در کشورهای غربی دارد

جوجه های 2013 و 2014 می باشند 4 ماهه 

قیمت هر جوجه امازون لالیک (امازون رد لورد) 6300000 تومان می باشد

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top