1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

جوجه طوطی پرجلا یا پاراکیت فیروزای چمنی

طوطی پرجلا

فروش طوطی پرجلا یا پاراکیت فیروزای چمنی Turquoise parrot

در فروشگاه منقارکج ها 

چند جفت زیبا شامل نر و ماده مولد و جوجه موجود است

قیمت نروماده: 1700000

قیمت هر جوجه: 800000 

با زیباترین طوطی جهان آشنا شوید

طوطی پرجلا با وجود جثه کوچک رنگارنگ ترین و زیباترین طوطی جهان (به نقل از سایت معتبر اوین وب)

جنس نر رنگارنگترین طوطی بر رو کره زمین است و از لحاظ رنگامیزی زیباترین طوطی شناخته شده می باشد.

ماده آبی سر و زرد شکمش کمرنگ تر و درخشندگی اش کمتر است

اندازه این پرنده بطور متوسط 19 سانت است

اگر در سنین کم خریداری شوند بسار اهلی و دلنشین خواهند بود

این طوطی در فروشگاه منقارکج ها رکورد دارد از این نظر که بیشترین تعداد دفعات رهگذران و علاقه مندان درباره زیبایی او و قیمتش از ما پرسوجو کرده اند !

طوطی پرجلا

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top