1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

فروش عروس هلندی البینو

کوکتیل پارروت البینا

تعدادی عروس هلندی آلبینو خالص نر و ماده و جوجه موجود است
هر جفت جوجه 1600000 تومان

هر جفت نر و ماده مولد جوان 1800000 تومان

تمامی پرندگان ما مدت 1 ماه است که تنها از کویت وارد می شوند و پاکستانی نیستند از این روی در وضعیت بسیار بهتری از نظر بهداشت و زیبایی هستند

تصاویر بیشتر از عروس هلندی های سفید فروشگاه تخصصی طوطی

تصاویری که فقط در فروشگاه منقار کج ها یافت می شود

طوطی کاکاتیل آلبینو

کوکتیل آلبینو

طوطی عروس سفید

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top